Kristiansand folkebibliotek er landets femte største folkebibliotek – et levende hus med mange aktiviteter! Vårt slagord er : Livets mange sider – og det synes vi passer bra, da vi driver en allsidig virksomhet som omfatter alle sider ved menneskers liv, og vi har tilbud for folk i alle aldre og i enhver livssituasjon.

I 2009 hadde Kristiansand folkebibliotek 100-årsjubileum! Hovedbiblioteket ble tatt i bruk i 1979, og har samme sentrale beliggenhet som det gamle biblioteket som ble tatt i bruk i 1915. 

Litt statistikk fra 2012: Vi er Kristiansands mest besøkte kulturinstitusjon med 509.213 besøk, vi betjente 508.932 utlån og vi hadde 679.601 hjemmesidebesøk. Det ble utført 370.144 søk, reservering og fornyinger av lån via nettet. På folkebiblioteket er det totalt 45 stillinger i 32,7 årsverk. 

I tillegg til hovedbibliotek har vi tre filialer: Vågsbygd bibliotek, Hellemyr bibliotek og Flekkerøy bibliotek. Vi driver fengselsbibliotektjeneste og oppsøkende bibliotektjeneste. Vi driver lesestimulerende arbeid i grunnskolen og samarbeider tett med skole-, barnehage- og helse- og sosialsektoren.